FAQ - pytania i odpowiedzi

Czy w oknach z firmy  OKNA  OMNIBUS  jest ołów ?
Nie. Nie ma. A dlaczego....
W ostatnich latach narosło wiele nieporozumień dotyczących obecności ołowiu w profilach okiennych. Niektóre firmy podniosły na polu walki konkurencyjnej "alarm ekologiczny" siejąc strach pośród klientów o rzekomej szkodliwości profili okiennych zawierających stabilizatory ołowiowe, wybawiając jednocześnie od tego zagrożenia poprzez swojš ofertę "ekologicznych" profili PVC z stabilizatorami cynkowo wapniowymi. Pogląd o szkodliwości profili zawierających stabilizatory ołowiowe nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia. Stabilizatory ołowiowe stosowane w produkcji profili PVC są związkami soli i ołów zawarty w tych związkach nie jest uwalniany do otoczenia ani podczas użytkowania okien ani nawet podczas pożaru. Należy podkreślić, że obecność ołowiu lub jego związków w naszym otoczeniu nie jest niczym wyjątkowym. Piękne szkło kryształowe, często zdobiące nasze mieszkania jest niczym innym jak szkłem ołowiowym. Szkło optyczne stosowane w okularach, obiektywach wysokiej klasy aparatów czy kamer jest szkłem ołowiowym. Ołów zawarty jest w lutach cynowo ołowiowych w sprzęcie AGD , telewizorach, komputerach, itp. I nikomu to nie przeszkadza. Tak też nie powinno to przeszkadzać w użytkowaniu okien. Tym bardziej że profile ze stabilizatorami ołowiowymi są lepsze technicznie od propagowanych obecnie profili ze stabilizatorami cynkowo wapniowymi. Są bardziej wytrzymałe, bardziej odporne na pęknięcia, zmatowienia itp. Problem z ołowiem nie występuje na etapie użytkowania profili, lecz we wstępnych fazach przemysłowego wytwarzania utwardzonego PVC. Stąd też troska ekologów, z którą można się zgodzić, aby wycofywać ołów z wyrobów. Europejskie związki producentów tworzyw podjęły inicjatywę ograniczania używania ołowiu, zastępując go zwišzkami innych pierwiastków chemicznych. .... i dlatego będąc w zgodzie z trendami ekologicznymi wprowadziliśmy również do naszej oferty profile bezołowiowe (ramiaki skrzydeł i ościeżnic okiennych).
Czy okucia należy konserwować ?
Tak...  Aby okna i drzwi balkonowe funkcjonowały bez zastrzeżen, konieczne jest przynajmniej raz w roku przeprowadzenie nastepujących czynności:
elementy okuć, które znajdują się w miejscach odpowiadających za bezpieczeństwo, należy regularnie sprawdzać czy są dobrze i mocno zamocowane oraz przeprowadzić kontrole ich zużycia.
wszystkie części ruchome oraz miejsca przymykowe okuć należy smarować, względnie oliwić.
do czyszczenia i pielęgnacji należy stosować tylko takie środki, które w żaden sposób nie wpływaja na powłoki antykorozyjne okuć.
Czy uszczelki należy konserwować ?
Tak ...  Polega na naniesieniu na ich powierzchnię odpowiedniego środka zabezpieczającego przed czynnikami atmosferycznymi i zapobiegającego przymarzaniu uszczelek do profili w okresie zimowym. Wymagania te spełniają odpowiednie preparaty oparte na żywicach silikonowych.
Czy okna PCV należy konserwować ?
Tak ...  Środek myjący do ram okien i drzwi z PVC, nie powinien naruszać chemicznie, czy też mechanicznie powierzchni ram. Oznacza to, iż środek nie może zawierać substancji ściernych i związków chemicznych rozpuszczających i penetrujących w tworzywo PVC. Środek powinien posiadać doskonałe właściwości myjące i odtłuszczające, oraz zawierać środki zapobiegające korozji. Stosując środki myjące, które zawierają substancje ścierne czy też związki chemiczne może spowodować w efekcie zmatowienie powierzchni ram, powstanie mikro porów, a wnikający tam brud jest niestety nie do usunięcia.
Czy pomiar stolarki jest płatny ?
Nie ...  Wszelkie pomiary stolarki dokonywane przez pracowników firmy  OKNA  OMNIBUS  są bezpłatne.